Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
»
Škola plivanja

PVK ’’GOČ’’ Vrnjačka Banja, Nemanjina бб-poštanski fah 36 račun: 160-551732-88 Banka Intesa; MB 06958818; PIB 102411228

Škola plivanja počinje sa radom 15.06.2014. na Olimpijskom bazenu u Vrnjačkoj Banji

Roditelji dece zainteresovane za obuku u plivanju, trebaju popuniti Obrazac za prijavu na obuku neplivača sa potvrdom lekara da je dete sposobno za obuku u plivanju.

Preuzmite obrazac:

OBRAZAC- OBUKA PLIVANJA

 

 

Škola pilavanja sprovodi se na otvorenom Olimpijskom bazenu u Vrnjačkoj Banji

Od Septembrana na bazenu Hotela Breza

 

Olimpijski bazen

Hotela Breza